Πόσο προσωπικό στο εξωτερικό στείλατε για την εγκατάσταση του εξοπλισμού;

2021-07-15

Λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την τρέχουσα επιδημία, η εταιρεία μας έχει στραφεί σε διαδικτυακές οδηγίες εγκατάστασης.