Έχετε τις απαιτήσεις πωλήσεων για το τελικό ποσό πωλήσεων στον διανομέα;

2021-07-15

Εάν έχετε την τιμή να είστε ο έμπορός μας, ο στόχος πωλήσεων μπορεί να ανακοινωθεί και να διαπραγματευτεί ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.