Πόσες ημέρες χρειάζεστε για να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό;

2021-07-15

Είμαστε ένα βοηθητικό μηχάνημα και η εγκατάσταση είναι σχετικά απλή. Παρέχεται το εγχειρίδιο εγκατάστασης του προϊόντος. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, μπορούμε να παρέχουμε τεχνικές οδηγίες επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου ή βίντεο.