Μπορούν τα προϊόντα σας να εγκατασταθούν κάτω από τον κρύο καιρό;

2021-07-15

Ναι, αρκεί να μην είναι πολύ άσχημα με χιόνι και πάγο.