Μπορεί να εγκατασταθεί ο εξοπλισμός υπό ζεστό καιρό;

2021-07-15

Μπορεί, φυσικά, συνιστάται να επιλέξετε ένα δροσερό χρόνο οι εργάτες εγκατάστασης θα είναι πιο άνετοι.