Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;

2021-07-15

Προκαταβολή 50% κατάθεση, πληρωμή 50% υπόλοιπο πριν από την παραγωγή και την παράδοση.