Έχετε πραγματικές φωτογραφίες έργου του εξοπλισμού;

2021-07-15

Ναι, εκτός αν πρόκειται για μηχανή κατά παραγγελία.