Πόσα χρόνια έχει κατασκευάσει η εταιρεία σας αυτού του είδους τον εξοπλισμό;

2021-07-15

Έχω 20 χρόνια εμπειρίας στη λειτουργία ψυκτικών εταιρειών.