Πώς συσκευάζετε τον εξοπλισμό;

2021-07-15

Τα μεγάλα μηχανήματα συσκευάζονται σε ξύλινες θήκες/τα μικρά μηχανήματα σε χαρτοκιβώτια.